Aktuality

Tisková zpráva k novele insolvenčního zákona

V pátek by poslanci měli schvalovat ve 3. čtení novelu insolvenčního zákona.

Pozměňovací návrh Patrika Nachera může znemožnit oddlužení důchodcům a rodičům samoživitelům

Praha, 24. října: Nezisková organizace RUBIKON Centrum vyzvala poslance, aby na současné 20. schůzi odmítli pozměňovací návrh č. 1189 Patrika Nachera. Novelu insolvenčního zákona, která by mohla pomoci lidem v dluhových pastech, RUBIKON Centrum, které pracuje s předluženými lidmi, přivítalo. Návrh Patrika Nachera jde ale proti jejímu původnímu záměru a zásadním způsobem nabourává její základní princip umožnit oddlužení většímu počtu lidí v bezvýchodné situaci. Zejména těm s nejnižšími příjmy, např. starobním a invalidním důchodcům nebo rodičům samoživitelům.

Insolvenční zákon stanovuje podmínky, kdy je návrh na oddlužení zamítnut. Jednou z nich je situace, kdy dlužník není schopen hradit ani odměnu insolvenčního správce a pohledávky na výživném ze zákona. Pozměňovací návrh Patrika Nachera tuto podmínku ale ještě zpřísňuje tím, že stanoví minimální hranici, kterou musí dlužník uhradit věřitelům, a to ve stejné výši jako je odměna insolvenčního správce.  „Podle tohoto návrhu by tak dlužníci museli být schopni platit nejen odměnu správci ve výši 1089,- Kč, ale i minimálně dalších 1089,-Kč věřitelům. To by znemožnilo vstup do oddlužení především nízkopříjmovým skupinám. Dnes mohou dlužníci věřitelům platit i částku nižší než je odměna správci a část dluhů jim tak úspěšně splatit,“ říká vedoucí dluhové poradny RUBIKON Centra Pavla Aschermannová.

Jeden příklad, kdy je srážka v oddlužení nižší než odměna insolvenčního správce:

Starobní důchodkyně s důchodem ve výši 9.000 Kč, která nemá žádnou vyživovanou osobu, bude mít v oddlužení srážku z důchodu  ve výši 1.850 Kč měsíčně, odměna insolvenčního správce bude 1.089 Kč včetně DPH, splátky ostatním věřitelům tedy budou ve výši 761 Kč.

Pokud by byly dluhy relativně nízké – okolo 150.000 Kč, mohla by tato paní nyní do oddlužení, v případě přijetí pozměňovacího návrhu však ne, protože splátka věřitelům je nižší než odměna insolvenčnímu správci.

Je tedy zřejmé, že pozměňovací návrh č. 1189 by jednak nezajistil lepší splácení věřitelům, především by však znemožnil oddlužení velmi zranitelným a ohroženým skupinám osob v dluhové pasti.

Dluhoví poradci RUBIKON Centra mají mnoho zkušeností s klienty, kteří, i přes malé dluhy, mají kvůli velmi nízkým příjmům problémy s jejich splácením. Jde často o starobní důchodce, invalidní důchodce, kteří chodí na občasné brigády, či rodiče na rodičovské dovolené nebo rodiče samoživitele pracující na snížený úvazek. Všichni tito lidé by v případě schválení návrhu pravděpodobně na oddlužení nedosáhli a oni i jejich děti by dále žili s mnoha exekucemi v neřešitelné situaci.

RUBIKON Centrum od roku 1994 podporuje lidi s trestní minulostí na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, v řešení dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. V roce 2017 jsme poskytli dluhové poradenství více než 500 lidem, jak na svobodě, tak ve vězení.

Kontakt:
Pavla Aschermannová
vedoucí dluhové poradny RUBIKON Centra
tel.: 603 476 833
[email protected]