Aktuality

Pracovní setkání k tréninkovému zaměstnávání v rámci projektu Erasmus+ YES

RUBIKON Centrum ve spolupráci s Českou asociací streetworkplatformou PLATZ uspořádalo 12. dubna pracovní setkání na téma tréninkové zaměstnávání v rámci projektu Erasmus+ Young (Ex-) Offenders Support (YES).

Pozvání přijali pracovníci organizací (Etincelle, Centrum pro společenské otázky – SPOT, Magdalena, K srdci klíč, Progressive, Restart Shop) a samospráv (MHMP, MČ Praha 4, 7, 10 a 12), které zaměstnávají sociálně znevýhodněné, a také zástupci relevantních státních institucí: MPSV, Úřadu práce ČR, Agentury pro sociální začleňování. Akce tak byla příležitostí nejen ke sdílení zkušeností s poskytováním tréninkových míst, ale i k zamyšlení nad směřováním veřejných politik k systémovému zajištění tohoto efektivního nástroje integrace.

RUBIKON Centrum sdílelo dobrou praxi z 10 let poskytování tréninkových míst, kterými prošlo více než 100 klientů s trestní minulostí.

Cílem projektu YES, na kterém RUBIKON Centrum spolupracuje s litevskou organizací Active Youth, norskou nadací WaybackFundacja Slawek z Polska, je podpořit zaměstnatelnost mladých lidí s trestní minulostí.