Další projekty

Young Ex-Offenders Support (YES)

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2022
Místa realizace: Česká republika, Litva, Polsko, Norsko
Donor: Program Erasmus+

 

Cíle projektu:

 • Poskytnout pracovníkům s mládeží, sociálním pracovníkům a pracovním poradcům odborné znalosti pro práci s mladými lidmi s trestní minulostí.
 • Vytvořit vzdělávací program pro odsouzené na základě jejich potřeb a klíčových kompetencí navrhovaných EU.
 • Zřídit online platformu na podporu klientů při hledání zaměstnání po propuštění.
 • Najít sociálně odpovědné zaměstnavatele, kteří budou ochotni zaměstnat lidi s trestní minulostí.
 • Vytvořit síť mezi nápravnými zařízeními, pracovníky s mládeží a zaměstnavateli.
 • Minimalizovat negativní společenské vnímání lidí s trestní minulostí.

Stručný popis:

Projekt podpoří zaměstnatelnost mladých lidí s trestní minulostí tím, že poskytne zaměstnavatelům a odborníkům nástroje k vzdělávání, vedení a zaměstnávání této znevýhodněné cílové skupiny. V rámci projektu bude vytvořen neformální vzdělávací program zaměřený na zaměstnatelnost mladých (bývalých) odsouzených ve věku 14–30 let.

Projekt je vytvořen tak, aby měl dlouhodobý pozitivní účinek na účastníky projektu, partnery a širokou veřejnost. Vytvoří, zahájí a bude udržovat důkladný systém podpory, který pomůže mladým lidem s trestní minulostí zvýšit jejich šance v oblasti zaměstnatelnosti, a tím snížit riziko recidivy, která v konečném důsledku poškozuje propuštěné mladé lidi i celou společnost.

Výstupy a aktivity:

 • Metodika pro zvýšení zaměstnatelnosti (bývalých) odsouzených ve věznici a po propuštění.

ANO ZAMĚSTNÁNÍ: Metodika posílení zaměstnatelnosti (bývalých) pachatelů ve vězení a po propuštění

YES TO EMPLOYMENT: Methodology to boost employability of (ex-)offenders inside the prisons and once released

 • Příručka pro zaměstnavatele

Handbook for Busisesses in Employing Ex-Offenders

Příručka pro firmy k zaměstnávání lidí s trestní minulostí

 • Online podpora bývalým odsouzeným, odborníkům a zaměstnavatelům ohledně zaměstnání.
 • Síť přátelská k lidem s trestní minulostí, kterou tvoří zaměstnavatelé, bývalí pachatelé a odborníci.
 • Krátké dokumenty s příběhy úspěšných klientů a jejich zaměstnavatelů.
 • Akce pro odborníky a organizace, které pracují v oblasti integrace lidí s trestní minulostí i pro širokou veřejnost.

Registrační číslo: 2020-2-LT02-KA205-006906

Realizátor: Association Active Youth (Litva),

Partneři: RUBIKON Centrum, Sławek Foundation (Polsko), Wayback (Norsko)

Project SUMMARY in English

Map of organizations working with (ex-)convicts in Czech Republic

Rozhovor se zaměstnavatelem – CZ

Interview with employer – EN

Dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli – CZ

Questionnaire survey among employers – EN

Video – dobrá praxe / good practice