Aktuality

Cesta Míry – předvánoční příběh

Příběh Míry je skvělým příkladem toho, že (jak on sám říká) „když člověk chce, tak může dosáhnout hodně, nic není nemožný a i z toho dna se dá vyhrabat.“ A také příkladem spolupráce několika organizací, které Míru ve správný čas na jeho cestě podpořily. Největší zásluhu na svém úspěchu má však on sám.

Mírova cesta začala v terénním programu Streetwork organizace Armáda spásy – tam se seznámil se svojí klíčovou pracovnicí Petrou Matouškovou, která ho doprovází po celou dobu. Začali spolupracovat, ještě když Míra bydlel v lesíku. Petra ho doprovodila do Pracovní a sociální agentury SANANIMu, kde s panem Kalouskem hledali zaměstnání. Pak ho Petra, vzhledem k Mírově trestní minulosti, přesměrovala na RUBIKON Centrum.

Po nějakém čase ho naše poradkyně Magdaléna Dérerová zkusila doporučit na tréninkové místo  – do našeho Komunitního centra Kotlaska a do obchodu s oblečením Přestupní stanice. Míra šel na oba dva pracovní pohovory a na obě místa byl přijat – začal tedy chodit od pondělí do soboty do dvou zaměstnání. Tréninková pracovní místa připravují lidi, kteří by ještě na volném trhu práce neobstáli, na získání a udržení si stabilního zaměstnání. Díky nim se z klientů stávají kolegové, zažívají pocit vlastní prospěšnosti, získají zpět ztracené sebevědomí a naučí se nové znalosti a dovednosti. A Míra sám je velmi živým důkazem, že to funguje.

Před nástupem do práce bylo nutné ještě ošetřit riziko závislosti, proto jsme se obrátili na Miroslava Giljána z Progressive, kam Míra dodnes dochází. V době covidu mu za podpory Petry z Armády spásy našli bydlení v „covidovém hotelu“, zřízeném Centrem sociálních služeb Praha. Získal tak podporu i v sociální pracovnici z Naděje z terénního programu. Když Míra v květnu slavil na Kotlasce své narozeniny, měl kolem sebe partu lidí, kterým na něm záleží, a zároveň multidisciplinární mikrotým, který sehrál a hraje dál zásadní roli v podpoře jeho cesty zpět do života.

Právě na Kotlasce Míra potkal Johana Lotheho, ředitele naší norské partnerské organizace Wayback, kterou tvoří pouze lidé s žitou zkušeností z výkonu trestu. Nadchlo ho, kam až může člověk s podobnou zkušeností, jako má on sám, dojít a čeho všeho může dosáhnout. Když se pak dozvěděl, že RUBIKON Centrum chystá v rámci projektu „Na našem hlase záleží“ vzdělávací program, který má lidi s trestní minulostí připravit mna zapojení do prosazování změn systému, udělal všechno pro to, aby mohl být u toho. Stal se tak jedním z 13 mužů a žen s žitou zkušeností, kteří v listopadu absolvovali intenzivní pětidenní školení v Ostravě. Naučili se základy lobbingu, jak funguje legislativní proces a jak spolupracovat s dalšími aktéry. Prošli mediálním tréninkem, zvýšili své prezentační dovednosti, vyzkoušeli si storytelling, argumentaci a vyjednávání, techniky psychohygieny a sebezkušenosti. A potkali se i Johanem, který jim představil dobrou praxi z Norska.

Zároveň s tím Míra poctivě docházel na kurz pracovníka v sociálních službách, který úspěšně zakončil necelým týdnem, 16. 12. 2022.

Míra má za sebou obrovský kus cesty ze samého dna. Další cesta ho jistě ještě čeká, ale jeho budoucnost je nyní otevřená a v jeho vlastních rukou.