Aktuality

Lidé s žitou zkušeností z výkonu trestu ve Sněmovně!

Loni v listopadu absolvovalo 6 mužů a 7 žen s trestní minulostí v Ostravě vzdělávací program v rámci projektu Na našem hlase záleží. Cílem bylo připravit je na to, aby svou žitou zkušenost z výkonu trestu mohli využívat při prosazování systémových změn.
V úterý 9. a ve středu 10. května mělo 10 absolventů a absolventek z Brna, Olomouce, Ostravy a Prahy opět příležitost sejít se osobně v Praze. Projektový tým pro ně připravil sdílení ve formě intervize a další rozvoj v oblasti lobbingu. Největším lákadlem byla již v listopadu slíbená návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a setkání s její místopředsedkyní Olgou Richterovou. Ta si ve svém nabitém programu našla čas nejen na provedení návštěvníků Sněmovnou i procesem schvalování legislativních změn, ale také na debatu o překážkách reintegrace lidí s trestní minulostí a možnostech jejich odstraňování.
Odpoledne proběhla v Komunitním centru a zahradě Kotlaska rozvojová supervize na téma lobbing a advokační práce.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

https://www.activecitizensfund.cz/     https://eeagrants.org/   https://osf.cz/https://www.vdv.cz/     https://www.skautskyinstitut.cz/

#sodvahou