Aktuality

Na našem hlase záleží: Lidé s trestní minulostí chtějí být součástí změny

RUBIKON Centrum uspořádalo 14. -18. listopadu v Ostravě intenzivní vzdělávací program pro 7 žen a 6 mužů s trestní minulostí. Učili se, jak svoji zkušenost z výkonu trestu využít při odstraňování překážek, které brání reintegraci bývalých odsouzených do společnosti. Školení je stěžejní aktivitou projektu „Na našem hlase záleží“, který RUBIKON Centrum realizuje v partnerství s norskou organizací Wayback a Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV).

„Program je opravdu nabitý,“ říká garantka projektu a jedna z lektorek, Terezie Horváthová z ostravské pobočky RUBIKON Centra. „Účastníci a účastnice se dozvěděli o základech lobbingu, jak funguje legislativní proces a jak spolupracovat s dalšími aktéry. Prošli mediálním tréninkem, zvýšili své prezentační dovednosti, vyzkoušeli si storytelling, argumentaci a vyjednávání. Nezapomněli jsme ani na techniky psychohygieny a sebezkušenosti.“ Klíčovou součástí kurzu je předání dobré praxe norského partnera, organizace Wayback, tvořené výhradně lidmi s trestní minulostí. Její ředitel Johan Lothe kromě lektorování vedl 16. 11. seminář pro odborníky, na kterém představil zapojování lidí se zkušeností z výkonu trestu odborníkům ze státních institucí, samosprávy, akademické i neziskové sféry.

„Myšlenka zapojování lidí s žitou zkušeností do systémových změn v trestní justici a vězeňství je v Česku nová a může budit nedůvěru,“ přiznává Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra. A dodává: „Vzděláváme lidi, kteří již mají svou trestní minulost zpracovanou, podařilo se jim začlenit se do společnosti a chtějí pomáhat lidem ve stejné situaci, v jaké byli sami. Mohou pracovat přímo s klienty jako peer mentoři, nebo se s naší pomocí posunou na další úroveň. Způsobů, jak mohou svou svého druhu expertní zkušenost využít, je celá škála – od sdílení svých příběhů v médiích, přes připomínkování dokumentů v pracovních skupinách či poradních sborech až po skutečnou advokační práci.“

Na začátku vzdělávacího programu vyjadřovali účastníci a účastnice svá očekávání. Jedna věta se v nich opakovala mnohokrát: „Chci být součástí změny.“

Projekt „Na našem hlase záleží“ pokračuje dále do března 2024. Absolventi a absolventky vzdělávacího programu tak budou mít čas využít s podporou supervizí a intervizí své nově nabyté znalosti a dovednosti.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

https://www.activecitizensfund.cz/     https://eeagrants.org/   https://osf.cz/https://www.vdv.cz/     https://www.skautskyinstitut.cz/

#sodvahou