Aktuality

Na hlase lidí s trestní minulostí záleží! říká nový projekt RUBIKON Centra

V dubnu RUBIKON Centrum zahájilo nový projekt s názvem „Na našem hlase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězenství“. Jeho cílem je zapojit lidi s trestní minulostí do tvorby politik a prosazování systémových změn ve vězeňství a trestní justici.

Dobrou praxi k zplnomocňování cílové skupiny budeme čerpat od  „starých známých“ z projektů „YES“ a „S mentorem přes Rubikon“ – norské partnerské organizace Wayback, kterou tvoří výhradně lidé s žitou zkušeností a která působí jak v oblasti přímé péče, tak v advokačních aktivitách. Ve sdílení dobré praxe a šíření výstupů má významnou úlohu i partnerství s Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a spolupráce s platformou Yellow Ribbon Run.

Jednou z prvních aktivit projektu je fokusní skupina s lidmi s žitou zkušeností z výkonu trestu a odborníky, která se uskutečnila 23. května v ostravské pobočce RUBIKON Centra.
Někteří z pěti účastníků s trestní minulostí mají už i zkušenost z klientské práce – jako odborní poradci RUBIKON Centra. Odbornou veřejnost zastupovali pracovník NNO Renarkon a koordinátorka sociálního začleňování a multidisciplinárních týmů z Magistrát města Ostravy.
Společně mapovali své zkušenosti a hledali odpovědi na otázky jako:
  • V čem je žitá zkušenost výhodou a v čem naopak překážkou?
  • Jaké dovednosti potřebují lidé s žitou zkušeností, kteří by veřejně participovali na systémových změnách a účastnili by se odborných diskuzí?
Co zaznělo?
  • Je potřeba přijmout svou minulost a nestydět se za to, kdo jsem.
  • Storytelling jako nástroj profesionální přípravy.
  • Nebát se zveřejnit svůj příběh bez obalu, mít autentičnost a sebevědomí.
  • V advokační práci je důležitý smysl pro humor.
Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.