Aktuality

Předsedu Rady OSN pro lidská práva zaujal náš projekt na podporu Bangkok Rules

Včera se v residenci argentinského velvyslance uskutečnilo setkání zástupců Rady vlády pro lidská práva s předsedou Rady pro lidská práva OSN panem Federico Villegasem. Symbolicky právě v den, kdy Česká republika nahradila v Radě OSN pro lidská práva vyloučené Rusko. Mezi delegací, kterou pan předseda přijal, byla i naše ředitelka pro inovace a rozvoj Lenka Ouředníčková, jako předsedkyně Pracovní skupiny pro trestní politiku.

Federico Villegas zmínil jako jednu z priorit OSN prevenci konfliktu a podporu spolupráce veřejného a občanského sektoru. Pana předsedu také zaujal projekt RUBIKON Centra Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen. Ten reaguje právě na výzvu OSN členským zemím věnovat pozornost naplňování pravidel ošetřujících lidská práva odsouzených žen, ale také vzrůstajícímu počtu vězněných žen.

V České republice se za posledních 20 let počet vězněných žen více než zdvojnásobil, ženy tvoří již 8,3 % vězeňské populace. ČR tak zaujímá nežádoucí 5. místo v Evropě a 22. na světě. Plynule roste také podíl klientek v poradenství RUBIKON Centra, v roce 2021 to bylo 27 %.