Aktuality

Skrze oddlužení společně: Paní Marie – důchodkyně v insolvenci

Projekt Skrze oddlužení společně realizovali RUBIKON Centrum, Institut prevence a řešení předluženíPAQ Research s cílem zvýšit podíl úspěšně dokončených oddlužení s bezproblémovým průběhem. V rámci projektu jsme 95 vybraným klientům poskytli poradenskou pomoc. Zkoumali jsme, zda a jak významně ovlivňuje poradenství proces oddlužení – motivaci dlužníků, komunikaci s insolvenčním správcem, zlepšení finanční situace atd. Na několika příkladech reálných lidí, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, vám ukážeme, jak může dluhové poradenství pomoci.

Bariérami vstupu do insolvence jsou často nízká informovanost dlužníků, strach z podmínek, nejistota z výsledku. Tyto problémy a pocity nezřídka přetrvávají i v průběhu insolvenčního řízení. Dle našeho výzkumu je poskytnutí podpory, relevantních informací a pomoci poradců důležitým aspektem ke vstupu do insolvence, úspěšného průběhu a výsledku.

PANÍ MARIE – DŮCHODKYNĚ V INSOLVENCI

Paní Marie prochází oddlužením. Její situace podle informací z insolvenčního rejstříku i podle vyjádření správce nevypadala příliš rizikově. Přesto se dostala do poradenství, protože pobírá starobní důchod, který jí nestačí na minimální splátku. K tomu má darovací smlouvu od svého syna na 200 Kč měsíčně. Je jisté, že 30 % svého dluhu nesplatí. Pozitivní je, že Marie s insolvenčním správcem komunikuje, což u předlužených lidí nebývá pravidlem.

PORADKYNĚ ZJISTILA FINANČNÍ PROBLÉMY

Na základě telefonického oslovení poradkyně zjistila, že paní Marie žije se svým přítelem v nájemním bytě. Nervózně jí sdělila, že příliš nerozumí tomu, jak insolvenční řízení probíhá.

Během osobní schůzky vyplynulo, že je klientka dlouhodobě ve velmi špatné finanční situaci. Již před vstupem do oddlužení jí důchod nestačil na hrazení nákladů na bydlení a základních životních potřeb. Paní Marie nevěděla o možnosti, že by si mohla požádat např. o příspěvek na bydlení, její situace se zhoršovala a nedostatek finančních prostředků na život byl jednou z hlavních příčin jejího předlužení. Po srážkách z důchodu v rámci oddlužení se její situace ještě zhoršila, nezbývá jí dost peněz ani na zaplacení nájmu. Přítel paní Marie je invalidní v prvním stupni, pobírá příspěvek na péči. Marie správce neinformovala o své špatné finanční situaci, měla pocit, že by tím jen ohrozila schválení oddlužení.

Již nyní dluží za nájem, evidentně nebude schopna, pokud se situace nezmění, oddlužení úspěšně dokončit. Marie si to uvědomuje, hledá si brigádu, aby si navýšila příjem. Péče o nemocného přítele i její špatný zdravotní stav ji ale v hledání přivýdělku značně omezuje.

NÁVRH ŘEŠENÍ SITUACE

Poradkyně s paní Marií podrobně prošla její příjmy a výdaje. Vzhledem k tomu, že ve výdajích žádné možnosti snížení nejsou, je nutné navýšit příjmy. Hledání práce v tuto chvíli není reálné, vzhledem ke zdravotnímu stavu Marie i jejího přítele.

DÍKY PORADKYNI MÁ MARIE VYŠŠÍ ŠANCI NA ÚSPĚŠNÝ KONEC

Marie s podporou poradkyně podala žádost příspěvek na bydlení, návrh na přezkoumání zdravotního stavu jejího přítele a možné navýšení příspěvku na péči.

Paní Marie si nikdy o dávky nežádala, myslela si, že dávky jsou jen pro lidi, kteří nemají žádný příjem, nenapadlo ji, že si může požádat taky. Jít na úřad žádat o dávky se stydí, pokud s ní ale půjde poradkyně, zvládne to.

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ SE VYPLATILO

Marii se s doprovodem poradkyně podařilo vyřídit příspěvek na bydlení, doplatila dlužný nájem a zajistila si dostatek finančních prostředků na hrazení nájmu a alespoň základní prostředky na živobytí. Situace je stále velmi náročná, možnost, že Marie oddlužení zvládne, se však významně zvýšila. Paní Marie má v poradkyni oporu, se kterou může sdílet své obavy a na kterou se může obrátit, kdykoli něčemu v průběhu oddlužení nebude rozumět. Dodává jí to víru v to, že bude schopna oddlužení zvládnout.

Projekt Skrze oddlužení společně je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost díky Oddělení sociálních inovací MPSV ČR.