Aktuality

Tisková zpráva: Krizové okénko RUBIKON Centra během nouzového stavu suplovalo chybějící podporu státní správy pro lidi opouštějící věznice

S koncem nouzového stavu ukončilo RUBIKON Centrum provoz krizového okénka a vrací se k běžnému režimu práce s lidmi s trestní minulostí. Díky okénku jsme mohli bezpečně poskytovat podporu lidem v akutní krizové situaci po propuštění z vězení v době, kdy pro ně státní správa či sociální služby nebyly dostupné. Za období od 27. 3. do 13. 5. 2020 se otevřelo celkem 8x, pro pomoc si lidé přišli více než 70x! Pro všechny zájemce se podařilo zajistit azylový dům nebo ubytovnu, klienti ocenili také potravinovou pomoc, propojení se sociálními kurátory či kontakty na rychlé brigády.

Nouzový stav zviditelnil nedostatky v systému, které často brání účinné integraci lidí po výkonu trestu a zvyšují riziko recidivy. Zkušenosti z praxe krizového okénka ukázaly nefunkčnost současného systému vyřizování žádostí o dávky v hmotné nouzi. Pražská pracoviště Úřadu práce ČR reagovala tak opožděně, že žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc, určenou pro lidi v situacích, které je třeba řešit bezodkladně, ztrácely smysl.

Kompletní tisková zpráva ZDE.