Aktuality

Tisková zpráva: Nezisková organizace RUBIKON Centrum zajistí v období nouzového stavu krizové okénko pro své klienty.

Praha, 26. 3. 2020 – Jedinečné řešení poslouží zejména lidem bezprostředně propuštěným z vězení a dalším klientům s trestní minulostí v akutní krizové situaci. Krizové okénko bude otevřeno v areálu Komunitního centra a zahrady Kotlaska na Praze 8, které RUBIKON Centrum provozuje. Netradiční prostředí umožňuje při poskytování poradenství dodržet maximální úroveň bezpečnosti nad rámec doporučených pravidel prevence šíření koronaviru COVID-19. Pilotní provoz okénka zahájí RUBIKON Centrum v pátek 27. 3. 2020 v čase 10:00–14:00, pokračovat bude každou středu v 10:00–14.

„Jsme rádi, že jsme našli bezpečnou cestu, jak pomáhat našim klientům i v období epidemie COVID-19. Máme možnost k tomu naplno využít výhodu Kotlasky, která je oázou zeleně v městském prostředí Libně. Není tu například třeba řešit dezinfekci vchodu do domu. Klienti mohou zůstat venku na zahradě, v přírodě, takže nejsou ohroženi ani oni sami, ani sousedé z okolí nebo naši kolegové, jako je tomu v uzavřených prostorách kanceláří. Můžeme tak minimalizovat jakýkoliv přímý kontakt,“ říká Hana Kramlová, ředitelka fundraisingu a provozu Kotlasky.

Krizové okénko je doslova okno – v přízemní budově komunitního centra, zamřížované a z části zakryté ochranným plastovým závěsem. Klientům zde budou k dispozici odborní poradci s aktuálními informacemi o dostupnosti sociálních či ubytovacích služeb v Praze a opatřeních v rámci nouzového stavu v ČR. V případě potřeby jim poskytnou potravinové balíčky, materiální pomoc, zapůjčí telefon (bezkontaktně, na hlasitý odposlech), umožní online komunikaci s úřadem práce (např. kvůli žádosti o MOP) nebo poradí s vyplněním formuláře (k tomu jsou připraveny jednorázové propisky, které si klienti z bezpečnostních důvodů ponechají).

„Považujeme za naši povinnost zůstat v tomto těžkém období aktivní. Krizové okénko nabízí řešení našim klientům, kterým jsme doslova ze dne na den museli stopnout osobní poradenství a nahradit ho telefonickou a e-mailovou formou. To je hlavně pro lidi bezprostředně po výkonu trestu velmi problematické – telefon často nemají, o možnosti internetu nemluvě. Největší riziko recidivy jim hrozí právě v prvních dnech a týdnech po propuštění a podpora našich poradců zvyšuje šanci, že návrat do společnosti zvládnou.  Naši klienti často nemají přístup k online prostředí, do kterého se nyní přesunula jak komunikace s úřady, tak výběrová řízení u zaměstnavatelů apod. Ráda bych proto požádala všechny, kdo přicházejí do kontaktu s lidmi s trestní minulostí, aby jim předáním informace o krizovém okénku pomohli,“ říká Lucie Streichsbierová, vedoucí odborného poradenství v RUBIKON Centru.

Krizové okénko se zatím otevírá v Praze, pokud se služba osvědčí a bude o ni zájem, rozšíří RUBIKON Centrum tento způsob bezpečného poradenství do dalších míst prostřednictvím svých poboček a spolupracujících organizací, které jsou členy Asociace organizací v oblasti vězeňství.

Doporučené ochranné prostředky pomohla zajistit MČ Praha 8, Odbor zdravotnictví a sociálních služeb a také jednotlivci z řad klientů a přátel zaměstnanců RUBIKON Centra.

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

www.rubikoncentrum.cz

Acociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) vznikla s cílem spoluvytvářet systém, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti. Jejími zakládajícími členy je 10 organizací: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH.

Mapa organizací v trestní justici

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Streischbierová

vedoucí odborného poradenství

tel: +420 778 424 979

e-mail: [email protected]

 

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska
Nad Kotlaskou I.
180 00 Praha 8

tel: +420 770 148 280

e-mail: [email protected]