Aktuality

Výzva a tisková zpráva: COVID-19 může přijít i do věznic

COVID-19 může přijít i do věznic, varuje Asociace organizací v oblasti vězeňství.

Praha, 6. 4. 2020 – Asociace organizací v oblastí vězeňství (AOOV) se ve čtvrtek 2. 4. 2020 formou přímo adresované výzvy obrátila na členy Vlády ČR, aby věnovali pozornost prevenci šíření infekce COVID-19 ve věznicích.

„Přeplněnost 1/3 věznic v ČR převyšuje 110 %, jde o dlouhodobý problém, jehož závažnost se v současnosti projevuje vysokým rizikem nekontrolovatelného šíření koronaviru. Věznice mají velmi omezenou možnost dodržování přísných hygienických opatření, která jsou v době pandemie vyžadována. Je potřeba si uvědomit, že na jedné cele si běžně odpykává trest až 10 odsouzených, kteří mají omezené hygienické podmínky, např. sdílené WC nebo sprchy,“ říká Lenka Ouředníčková, předsedkyně AOOV.

V ČR je aktuálně vězněno více než 21 000 osob. Téměř 1 000 z nich je ve věku nad 60 let, řada dalších trpí chronickým onemocněním, takže patří z hlediska zdravotních rizik k velmi ohroženým skupinám. Výkon trestu zpravidla probíhá ve věznicích s kapacitou několika stovek osob (odsouzených i zaměstnanců).

Neziskové organizace tedy adresovaly Vládě ČR následující doporučení:

  • Poskytnout věznicím adekvátní ochranné pomůcky, hygienické vybavení a přednostní přístup k testování (sami testovat nemohou).
  • Využít dostupných nástrojů k uvolnění části vězeňských kapacit (doporučují i mezinárodní instituce – WHO, OSN aj.). Takovými nástroji mohou být například institut odkladu nástupu trestu odnětí svobody, možnosti přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení nebo podmíněné propuštění, při jehož projednávání před soudem umožňuje trestní řád využití videokonferencí.

AOOV zároveň zdůrazňuje, že i v době pandemie je potřeba věnovat pozornost zajištění alespoň minimální pomoci pro osoby čerstvě po výkonu trestu. Často totiž opouštějí vězení bez jakéhokoliv zázemí na svobodě a hrozí jim, že zůstanou na ulici. Podpora v prvních krocích je nejen prevencí ochrany jejich zdraví a zdraví společnosti, ale i prevencí rizika, že se do vězení v krátké době vrátí.

„Ekonomické a sociální dopady pandemie COVID-19 se projeví také zhoršením podmínek pro integraci lidí s trestní minulostí. Oblast návazné práce s propuštěnými, která se dlouhodobě potýká s řadou limitů a nedostatků, je v současné době vzhledem k omezení činnosti většiny organizací ještě více oslabena,“ říká Gabriela Kabátová, členka výkonného výboru AOOV, a doplňuje: „Právě neziskové organizace hrají v současné době klíčovou roli, přicházejí s řadou inovativních postupů, jak i v současné době poskytnout pomoc a vedení propuštěným. Dále věznicím pomáhají zajistit potřebný materiál k výrobě ochranných pomůcek a hygienického vybavení.  Mezinárodní vězeňské společenství například dodalo do věznic doslova kilometry látek, téměř 1 500 metrů tkalounu, 6 šicích strojů a 1 400 mýdel. Do této formy pomoci se zapojily také další členské organizace AOOV.“

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, kteří vzájemně sdílejí své znalosti i zkušenosti. Společně usilují o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovy trestným činem narušených vztahů.  Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti.

Členy AOOV je 11 organizací: Český helsinský výbor, DP WORK, Institut pro restorativní justici, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH.

 

MAPA ORGANIZACÍ V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ

PLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY V  ODKAZU ZDE

 AOOV_vyzva