Aktuality

Závěr projektu Together for Systemic Change in Criminal Justice

S koncem srpna se završila i realizace našeho projektu Together for Systemic Change in Criminal Justice, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Partneři projektu z Nizozemska (Restorative Justice Nederland), Slovenska (Konzultačné a informačné centrum Edukos) a Velké Británíe (Criminal Justice Alliance) přijeli do Prahy, aby 30. 8. sdíleli dobrou praxi s více než stovkou odborníků na konferenci Zkušenosti a inovace v trestní justici a vězeňství.

Večer jsme se účastnili vernisáže umělecké instalace The Writing on the Wall, kterou tvoří dopisy a kresby odsouzených z věznicích z celého světa, včetně klientů RUBIKON Centra. V restauraci Střecha ji otevřela autorka Baz Dreisinger, ředitelka Incarceration Nations Network.

Ve středu 31. 8. se zahraniční kolegové seznámili se systémem české postpenitenciární péče. A to prostřednictvím stánků, které pro ně v našem Komunitním centru a zahradě Kotlaska připravili zástupci Asociace organizací v oblasti vězeňství, Institutu pro restorativní justici, Probační a mediační služby, Romodrom, Sananim i RUBIKON Centra.

Projekt skončil, ale v jeho dobré praxi budeme pokračovat dál. Ať už členstvím RUBIKON Centra v evropském hnutí za reformu věznic RESCALED, zapojování lidí s žitou zkušeností z výkonu trestu do advokační práce v projektu Na našem hlese záleží nebo novém společném projektu s Edukosem, zaměřením na digitalizaci.